Politik

Otpor diktaturi kapitala! NE REHABILITACIJI!

Utorak: 10. Maj. 2016 – u 19:00

BOEM*

 

OBAVEŠTAVANJE ZAINTERESOVANIH O CILJEVIMA I SREDSTVIMA REVIZIJE ISTORIJE U DRŽAVAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE I PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA NASTAVAK BORBE PROTIV ISTORIJSKOG REVIZIONIZMA I KAPITALISTIČKO-NACIONALISTIČKE RATNOHUŠKAČKE PROPAGANDE

Posvađane i naizgled večito zakrvljene političke elite bivše Jugoslavije i dalje imaju, i pored svih površnih razlika, dve suštinske zajedničke tačke bratske sloge i ljubavi. To su ljubav prema privilegijama – uglavnom mrvicama i koskama sa stola njihovih kapitalističkih gazda i naredbodavaca – i složni rad na uništenju svake realne i racionalne slike o zajedničkoj istoriji jugoslovenskih naroda i narodnosti. Veza između ovih tačaka je očigledna, jer da bi došle i opstale na vlasti, ove elite su morale društvenu imovinu nastalu radom miliona jugoslovenskih radnika i radnica da budzašto prodaju stranim i domaćim kapitalistima. A da bi to izvele, morale su da lažu, ubeđuju i ubede narod da je socijalizam ekonomski neuspešan, zajednički život nepotreban i nemoguć a komunizam nekakvo zlo ravno fašizmu. Ali da bi ovaj svoj propagandni zadatak, koji su kao i sve istočnoevropske elite dobile od političkih ekspozitura evro-američkog kapitala, morale do kraja da ispune, morale su da se upuste i u jedan posebno perverzan poduhvat – da izmisle novu istoriju Drugog svetskog rata i nekako ocrne i demonizuju pobedničke snage jugoslovenskih partizana. Iako je hladnoratovska propaganda već utabala put ovakvim poduhvatima, zadatak promene jugoslovenske istorije bilo je moguće obaviti samo uz obilje bizarnih i bezočnih falsifikata kao i sistematskog ignorisanja elementarnih principa istorijske nauke. Iz tog razloga, da bi manipulacije bile uverljivije, pomenute elite su za takav nečasan posao morale angažovati i jedan broj školovanih istoričara, dakle ne pacera i amatera koji su se do tada a i danas se na tragikomičan način bave „feljtonaškim“ revizionizmom. Da bi ovim istoričarima dale auru naučnosti i ozbiljnosti elite su uzurpirale ili paralisale skoro sve institucije koje bi takvim poduhvatima trebale i morale da se suprotstave jer zato i postoje. Neke od tih institucija međutim, priklonile su se diktatu kapitala a da niko to od njih čak nije ni zatražio. Uglavnom, suprotstavljanje revizionizmu je bilo i ostalo sporadično i neorganizovano.

Ipak, već godinama traje spontani otpor pojedinih istoričara i istoričarki, aktivističkih organizacija i grupa koje se na različite načine, sa manje ili više uspeha bore protiv dezinformisanja i indoktriniranja javnosti i građana revizionističkim reakcionarstvom i iracionalizmom. Koliko je ova borba važna opominje nas činjenica da je pripremi i uspostavljanju vladavine fašizma u Nemačkoj prethodila upravo revizija nemačke istorije i produkcija romantizovane vizije o beskrajnoj ispravnosti svog i isto tako beskrajnoj krivici drugih naroda. Ovakava priprema mogla se posmatrati i u bivšoj Jugoslaviji, a danas, kada je ogromnoj većini građana i građanki svih zemalja bivše Jugoslavije jasno da su tranzicione političke elite upropastile relativno solidan društveno-politički sistem samo da bi prigrabile ostatke od pljačke društvene imovine i pripadajuće privilegije, posebno se insistira na produženju propagandnog rata protiv opljačkanih naroda jugoslavije putem ocrnjivanja Narodnooslobodilačke borbe, socijalizma, Jugoslavije kao projekta zajedni

kog života ravnopravnih naroda i narodnosti koji je bez obzira na sve svoje probleme i nedostatke očigledno bio najrealniji oblik i najbolja mogućnost otpora neokolonijalnoj hegemoniji. Taj rat se nominalno vodi protiv istorijskih oblika borbi protiv imperijalizma i kolonijalizma ali njegov pravi cilj je suzbijanje današnjih otpora diktaturi kapitala kao i difamacija opštih principa antikolonijalne borbe.

Kao član grupe NE REHABILITACIJI, Nebojša Milikić, kulturni radnik iz Beograda, održaće prezentaciju aktivnosti te grupe i drugih inicijativa i organizacija angažovanih na datoj temi i pokušati da motiviše prisutne da simbolično materijalno pomognu ovu ili druge neprofitne grupe i njihove aktivnosti…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.